OpenStreetMap

Jak vytvářet mapu

Suchý Miroslav Suchý - miroslav.suchy.cz/openalt2015/osm/

Zdroje

Nemapujte pro Render!

fotky od Pavla Zbytovského

osm.org (Mapnik)

osm.org (Mapnik)

opencyclemap.org

opencyclemap.org

TransportMap

mapquest

open.mapquest.com

geocaching

geocaching.com

mtbmap.cz

opencyclemap.org

hikebikemap

hikebikemap.de

maps.cloudmade.com

maps.cloudmade.com

opnvkarte.de

opnvkarte.de

maposmatic.org

maposmatic.org

osm.kyblsoft.cz

osm.kyblsoft.cz

Editace

  • iD editor na osm.org
  • JOSM (musí být nastartovaný)

GPS Stopy

OSMTracker for Android

Na čem pracovat?

Konec

- miroslav.suchy.cz/openalt2015/osm/