# Výuka algoritmizace na 1. stupni ZŠ Miroslav Suchý [miroslav.suchy.cz/presentations/pocitacveskole18](http://miroslav.suchy.cz/presentations/pocitacveskole18)

Kdy začít?

... s výukou programování

Od 11-13 let?

Od první třídy ZŠ?

A co MŠ?

Spíše ne.
Piaget: období názorového (prelogického) myšlení.

až do 7 let!

experiment s Cubettem

# Záleží na jméně? * Výuka algoritmizace * Informatika; Počítače * Programování * Programáček
# Povinně vs. volitelně * Co dělá programátor? * Kde všude se potkáte s algoritmizací * Rozpoznávat vzory * Napsat program

FAQ: Je to vhodné pro holky?

V 2.-3. třídě gendrově vyvážené

# Co použít pro výuku?
# Monotónnost neboli nuda * Celý rok postavit na... * ... Scratchi * ... Ozobotech * ... Micro:bitu * ... Legu * ... Bee Botech
# Pestrost Měnit prostředí po 4 až 6 týdnech. 4 hodiny Scratch, 2 hodiny Lightbot, 3 hodiny Scratch, hodinu BeeBota
# Materiály [github.com/xsuchy/programovani_pro_deti](https://github.com/xsuchy/programovani_pro_deti)
# 1. třída ZŠ speciální: ještě neumí číst. Code.org, LightBot, The Foos
děti v 4.-5. třídě jsou dvakrát rychlejší než 2.-3. třída
# Dotazy? Slajdy: [miroslav.suchy.cz/presentations/pocitacveskole18](http://miroslav.suchy.cz/presentations/pocitacveskole)