2019-04-07 10:00:49

Proč začínat programovat s Blockly editory

Tento týden byl u nás ve firmě OpenSchool Day a jedna z přítomných učitelek se mě ptala, pro koho a kdy je vhodný Micro:bit a jeho MakeCode editor. Pro neznalé - jedná se o blokový editor, kdy k sobě lepíte jednotlivé puzzlíky. Nejde tam prakticky udělat syntax error, protože špatné kusy kódu do sebe prostě nezapadnou kvůli rozdílným tvarům.

Vysvětlení je jednoduché. Žáci se dnes ve školách obvykle učí C, Python nebo Javu. Naučí se syntaxi: if-podmínky, for-cykly, definice proměnných a hlavní blok. Pak si napíší “Hello world” a když se zadaří, tak si napíší program na generování fibonacciho posloupnosti nebo faktoriál. Jenže to není moc motivující - studenti moc nevidí přesah do praxe: “K čemu je to v praxi?” “Jak to mohu použít?” Zůstane jen pár motivovaných jedinců. Ostatní pak utečou k oborům, kde je výsledek viditelný hned.

Výhoda blokových editorů je, že od první hodiny můžete dělat netriviální programy, které jsou velmi jednoduché na implementaci a zároveň velmi efektní. Např. elektronickou kostku, skokoměr, kompas nebo vysílačku. Žáci velmi rychle přijdou se zajímavými modifikacemi zadání, vytvářejí si vlastní variace a sami si vymýšlí, co praktického by mohli s Micro:bite udělat.

Ale dříve nebo později narazí na různá omezení. Např. u zadání: zobrazte uprostřed displeje tečku. Když nakloníte Micro:bit doleva nebo doprava, tak se má tečka přesouvat doleva nebo doprava. To lze velmi jednoduše implementovat pomocí bloku “on-tilt”. Ale když chcete udělat to samé při náklonu dopředu a dozadu, tak už žádný takový blok nemáte k dispozici. Musíte si sami číst hodnotu náklonu a správně zformulovat podmínku a dát ji do patřičného cyklu. Je to první komplikace, ale stále ještě to v tomto blockly editoru můžete udělat. Někdy tvoříme složitou podmínku do if-podmínky. A ukážeme si, že než skládat hodně bloků do sebe je jednodušší se přepnout do JavaScriptu, napsat tam tu podmínku a pak se můžete přepnout zpět. No a pak se jednoho dne stane, že přepnutí do blokového režimu není možné - narazíme na možnosti blockly editoru. A teprve teď nastáva okamžik si začít povídat o psaných programech a syntaxi. Žáci už ví, proč se to učí a co jim to přinese.

A tak postupujeme podle základních pedagogických příruček - od jednoduchého ke složitějšímu, se zapojením a porozuměním žákům.


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2019-03-18 15:05:54

New feature in fedora-upgrade

I have just released a new version of fedora-upgrade (an unofficial tool to upgrade Fedora). It has two nice features:

Previously you were able to upgrade just to next version. E.g., upgrade from Fedora 28 to Fedora 29. You were not able to upgrade from Fedora 28 to Fedora 30. This is now possible. You can run:

fedora-upgrade --upgrade-to=30

and it will try to upgrade to Fedora 30 - no matter what is your current version. Be warned - more releases you skip, more bugs will pop up.

I have several machines in the cloud, which have root volume pretty small (4GB) and which I (for various reasons) prefer to upgrade (rather than terminating and building from scratch using Ansible playbook). Upgrading system where rootfs is 4GB big and the 2 GB are already used is painful. You need 2 GB for DNF cache to download the packages, and then DNF tells you that you are out of space. I usually workaround that by mounting /var/cache/dnf as tmpfs and after the upgrade I unmounted it. I finally find time to script that so you can use:

fedora-upgrade --tmpfs=3G

to mount /var/cache/dnf as 3GB big tmpfs.

The new version just landend in Bodhi - tomorrow it will be in updates-testing.


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2018-10-03 16:41:25

Fedora 29 will enable you modules

Today I run dnf upgrade and I get this message:

============================================================================
 Package  Arch   Version             Repository    Size
============================================================================
Upgrading:
 libgit2  x86_64  0.27.4-1.module_2222+9bfbc8d7  fedora-modular  412 k
Enabling module streams:
 libgit2      0.27                          

In Fedora 29, everybody has modular repositories available, but I never enabled any module. What is happening?

After an investigation, I found that libgit2 maintainer stopped maintaining the package in main Fedora and moved completely to Fedora. Such modules are called default streams and dnf will silently enable it for you. See Managing module defaults for more information. Those defaults can be changed in the next version of Fedora and dnf will automatically switch to next default stream for the next Fedora. You can see the source of default stream for relengs or you can run dnf module list which print something like:

Fedora Modular 29 - x86_64
Name       Stream     Profiles   Summary
libgit2     0.26             Library implementation of Git 
libgit2     0.27 [d]           Library implementation of Git 

The [d] in Stream column indicates that this stream is the default and can be silently enabled.


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2017-11-24 23:09:30

How to run a database in %check section of RPM spec file

Sometimes I get the question: How to run a database in %check section of RPM spec file.

Coincidentaly, I just stumbled upon this nice example from qlpi package:

%check
# Running a MariaDB server
MYSQL_TEST_HOST=127.0.0.1
MYSQL_TEST_PORT=3308
MYSQL_TEST_SOCKET=$PWD/mysql.sock
MYSQL_PID_FILE=$PWD/mysql.pid

rm -rf data
mkdir data
# Create the Database
%{_bindir}/mysql_install_db \
 --log-error=$PWD/mysql.log \
 --datadir=$PWD/data

# Launch the Server
%{_libexecdir}/mysqld \
  --socket=$MYSQL_TEST_SOCKET \
  --log-error=$PWD/mysql.log \
  --pid-file=$MYSQL_PID_FILE \
  --port=$MYSQL_TEST_PORT \
  --datadir=$PWD/data &

n=15
while [ $n -gt 0 ]; do
 RESPONSE=$(%{_bindir}/mysqladmin --no-defaults --socket="$MYSQL_TEST_SOCKET" --user=root ping 2>&1 || :)
 if [ "$RESPONSE" == "mysqld is alive" ]; then
  break
 fi
 n=$(expr $n - 1)
 sleep 1
done

#Do some tests here

# Cleanup
if [ -s $MYSQL_PID_FILE ]; then
 kill $(cat $MYSQL_PID_FILE)
fi
kill $PHPPID || :

Similary for Redis:

%check
REDIS_PORT=7777
redis-server --port $REDIS_PORT &
# do some testing here
redis-cli -p $REDIS_PORT shutdown

Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2017-08-22 21:47:29

Vypalování hlíny v ohništi

Už dlouho jsem přemýšlel jaké by to bylo vypálit hlínu “postaru”. V jámě nebo v ohništi. Letos na táboře jsem se odhodlal to vyzkoušet.

Měli jsme k dispozici jeden desetikilový blok hlíny. Děti z něj udělali různé hrníčky, mističky, destičky a figurky.

V táboře bylo poměrně neobvyklé ohniště, které nebylo v zemi, ale na nožičkách. Ale bylo tam hooodně popela, tak jsem si říkal, že to asi půjde.

Zapálení ohniště.

Udělal jsem malý oheň a výrobky naskládal kolem ohně, aby se z hlíny dostala zbytková vlhkost. Předtím výrobky ležely den a půl na sluníčku.

Postupně jsem výrobky posouval blíž a blíž k ohni a otáčel. To trvalo celé dopoledne.

Kolem poledne jsem zbytky dřeva rozhrnul. A výrobky umístnil přímo do středu žhnoucího popela.

Kolem výrobku jsem umístnil 4 kameny a na ně položil drátěnou síť (aby chránila výrobky až to zasypu poleny). Velmi brzo (byla to minuta?) nastal mazec. Začly se ozývat rány, popel se rozstřeloval na strany. Z ohniště vyletovaly ostré hliněnné šrapnely. Jedna miska a několik výrobků (překvapivě drobných) se rozstřelilo. Drakovy ustřelil ocas. Zkusil jsem některé výrobky dát ještě na chvíli trochu dále od středu. A chvíli počkat.

Ale jelikož tlačil čas, tak jsem se rozhodl dát znovu vše do středu. Vše jsem zasypal popelem, položil síť a začali jsme s dětmi vršit dřevo.

Dřevo se bezproblému po pár minutách vznítilo od žáru z uhlí ze spodní vrstvy.

Je potřeba fakt hodně dřeva. Hořelo celé odpoledne. Ohniště celou noc žhnulo.

Ráno byl popel ještě hodně horký. Opatrně jsme začali vytahovat výrobky. Musím říct, že jsem se dost bál, že se nějaký rozstřelí před obličejem při vytahovaní. Naštěstí jsem se bal zbytečně.

Vytažené výrobky vypadali jak archeologické vykopávky.

Hotové výrobky. Snad kvuli zasypání popelem bylo jenom málo výrobků zoxidovaných (to je ten černý nádech).

A co bych udělal příště jinak? Zcela určitě déle čekat na vyschnutí výrobků než se budou dávat do žhavého popela.


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2017-05-20 20:59:32

Nová základní škola

Naše holky chodí od dubna do nové základní školy. Spoustu lidí se nás ptá, proč jsme to udělali a v čem je nová škola lepší. Zde je - poněkud obsáhlejší - odpověď.

Předně musím říct, že téměř žádná škola není asi úplně špatná. Ani ta naše bývalá není špatná. Děti dokáží vyrůst a vzdělat se i různým systémům navzdory. Ale také existují školy, které jsou lepší. A také existují různé školy a každému vyhovuje něco jiného - viz zápisek o škole Michaela. A na prvním stupni základní školy více než jinde záleží na učiteli. Takže pokud máte výbornou učitelku tak se jí držte a na zbytek nehleďte.

A ta úplně nejdůležitější věc je aktivní rodič. Pokud se spolehnete, že tato škola “je údajně výborná” a dáte tam děti a za devět let je vyzvednete a budete čekat že vám je někdo vzdělal, tak to je úplně špatně. Získat si informace o školách v okolí je práce. Hodně práce.

Jak poznat dobrou školu?

 • Má škola vizi? - děkan pedagogické fakulty MU Jiří Němec definuje kvalitní školu takto: “Kvalitní škola je ta, která umí dobře popsat své vize, hodnoty, procesy apod., které jsou ve vzdělávání klíčové, a v praxi se snaží je naplnit.” Pokud vaše škola nemá vizi, tak nemá za čím jít. Jenom bude plnit zákonné povinosti. Ale to mi přijde jako sakra málo. Vize můžou být různé: “Sounáležitost s přírodou”, “Změna je kontinuální stav”, “Výuka experimenty”. Ovšem být “spádová škola” není žádná vize.
 • Chodí učitelé na kurzy? - zlé jazyky tvrdí, že školství se nezměnilo od dob Komenského. Něco na tom sice je, ale i tak je ve školství mnoho novinek. Já osobně se snažím jít každý rok alespoň na jeden kurz tvrdých znalostí a jeden kurz soft dovedností. Od dobrého učitele bych čekal něco podobného.
 • Prověřujte si “fakta”. - Třeba naše původní škola se chlubí takovýmto certifikátem: Aktivní škola Což vypadá velmi dobře. Každý je rád, když je jeho škola aktivní. Ale když se budete snažit zjistit co to vlastně znamená, tak nejdřív zkusíte AktivniSkoly.cz, což po přečtení už není tak skvělé. Ale pak zjistíte, že certifikát od nich není, ale je od ProSkoly.cz, která ten certifikát dá každému, kdo si od nich koupí testy. Což špatné není, ale úplně cool taky ne.
 • Kolik je dětí ve třídě? - Samozřejmě platí, že čím méně dětí tím lépe. A také jak se učitel a ředitel staví k asistentům pedagoga ve třídě. Protože integrovaných dětí s různými specifickými vzdělávacími potřebami ve třídách přibývá a pokud se tato situace neřeší, podepisuje se to na všech zúčastněných.

Kde získat informace o školách?

Tak na to je dost těžká odpověď. V Brně se v Lužánkách pořádá Veletrh základních škol. Ale prezentace je jedna věc a realita druhá. Vlaďka (moje žena) na mnoha školách učila a s některými školami, jejichž prezentace byla výborná, měla negativní zkušenost. Ale rozhodně to může být jeden z faktorů pro rozhodování.

Běžte se do školy podívat. Pokud to nejde a nikdo na vás nemá čas, tak se zřejmě jedná o “spádovou školu”.

Proč jsme přestupovali v průběhu roku?

Tak tohle rozhodnutí bylo úplně pragmatické. Hledali jsme vhodnou školu několik měsíců. V jedné škole měli místo jenom pro jednu naši holku a pro druhou neměli otevřenou třídu. Ve druhé škole měli místo pro obě, ale škola byla nově otevřená a bylo vidět že přestupů ve vyšších třídách je tam docela dost. Takže reálně hrozila možnost, že pokud budeme vyčkávat až do září, tak už nebude volné místo. Což se ukázalo být pravda, protože starší dceru brali do třídy jako poslední. Opozdit se o pár dní, tak hledáme dál.

Jak to děti nesly?

Starší dcera (3. třída) neměla nejmenší problém a z nové školy je úplně nadšená. Mladší dcera (1. třída) to nesla hůře a dost jsme se trápili. Ze školy jako takové byla taky nadšená, ale změna samotná byl problém. Ale snad to nezakřiknu, když řeknu že po měsíci a půl už to vypadá dobře.

Scio škola

My jsme nakonec zakotvili ve Scio škole. Nebudu rozebírat proč jsme se rozhodli pro tuto školu. Ale popíšu ty očividné odlišnosti:

 • Škola začíná v 8:30. Což částečně kompenzuje to, že více času spotřebujeme na dojezd. A tak vstáváme dokonce o 15 minut později. Což je sakra znát. Kurz je asi takový že 15 minut ráno se rovná jedné hodině večerního času :)
 • Nejsou domácí úkoly. Učit se mají ve škole. Doma dělají jiné aktivity.
 • Důsledkem předchozího bodu je, že si mohou nechávat všechny věci ve škole. Do školy chodí jenom se svačinou a občas s tělocvikem. Jednou za čas donesou pouzdro a ukázat co udělaly.
 • Ve škole mají předmět “Svět v souvislostech”, kde probírají věci, které nejsou zařaditelné.
 • Několikrát měsíčně se vyjíždí mimo školu. Z poslední doby: zvířecí útulek, různá sportoviště…
 • Děti mají vlastní samosprávu. Pokud doloží životaschopnost myšlenky (neboli business plán), tak mohou své projekty realizovat. Z poslední doby: školní morče, bufet provozovaný dětmi…
 • Nezvykle velký počet mužů mezi učiteli.
 • Slovní hodnocení.
 • Velká míra samostatnosti. Děti mají předmět Trivium a samy si určují, zda se budou učit počty, češtinu a v jaké formě (čtení, psaní, sloh). Plus mají povinné úlohy a nepovinné úlohy a samy si volí jaké problémy a příklady budou řešit.
 • Na Facebooku máme uzavřenou skupinu, kam průvodci (tj. učitelé) dávají několikrát týdně statusy a fotky toho na čem děti pracují a co se chystá. V elektronickém rozvrhu je vidět co děti probíraly (až do úrovně každé hodiny).
 • neformální a přátelská atmosféra ve škole - všichni si mezi sebou tykají - tedy i žáci průvodcům

Placená škola

Scio škola je placená škola. Platí se 5000 Kč měsíčně na žáka. Což vypadá jako hodně peněz a že ta škola na tom dost rejžuje. Ale pokud si zjistíte, kolik stát proplácí peněz státním a soukromých školám, tak zjistíte, že pouze doplácíte oč stát platí méně. Plus za to, že ve třídě je menší počet žáků (12 žáků).

Co dělat, když se nedostanete do školy?

Kamarádům se stala nepříjemná věc. Přihlásili dítě na blízkou školu (ale nikoliv na spádovou), ale dítě tam nevzali. Což se vám může lehce stát i u soukromé školy, kde školné platíte. Šli pak na svoji spádovou školu, ale tam se jim paní ředitelka vysmála. Něco ve stylu: “tak to máte smůlu a to máte za to, že jste námi zpočátku pohrdli.” Hlavním argumentem bylo, že se nedostavili k nim do školy na zápis. Vaší poviností je dostavit se k zápisu. Kamkoliv. Pokud vás nevezmou, tak byste měli jít na váš obecní úřad/úřad městské části a tam vám musí zajistit školu a v případě nedostupnosti MHD také dopravu do té školy. Bohužel to klidně může znamenat i školu na druhé straně města.

Jiné zajímavé školy v Brně:

 • Labyrinth - úžasná škola; zatím jenom pár tříd; dost drahé školné (až 8000 Kč).
 • ZŠ Žebětín - rodinná škola; škola co se snaží; pouze první stupeň.

Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2017-05-16 15:51:35

DistGit 1.0

This is host post. Written by Michal “clime” Novotný.

Prolog

If you are just looking for an immediate hands-on experience, skip to “Okay, I want to try the DistGit package out. How?”. Everything else is an interesting background.

Introduction

Almost everyone in the programming world knows Git. It’s an alpha and omega of Source Content Management in the Linux environment and most of the programmers there cannot live without it. Everything is being tracked and code is being distributed all around the world to be built upon by more and more well-defined units of human work called Git commits.

As opposed to that, nobody knows DistGit. Well…almost nobody. There are a few humanoids in Delta quadrant called “packagers” that collect all the work of the primarily application-focused programmers and make neat packages out of them that serve as a basis of any Linux operating system. These people create an operating system so they should not be taken lightly even though their work is probably less creative than of the people creating these cool Vims, Gimps, and Sims.

For those few humanoids and their work, Git is actually not the most suitable tool. Well…it is…but not without a few tweaks. And Git with those tweaks included is nothing else than DistGit.

Why not Git?

We have said that Git is not the weapon of choice for packagers but why exactly? Well, the reason is that a packager does not actually care all that much about the actual application sources (even though he needs to know them well in the end). What he cares most about are meta-data about the package such as build or run-time dependencies on other packages or installation steps that make it possible for the package to be installed and actually used by the end user.

Therefore, in a package, sources are usually packed into a nice little (or huge) tarball with a file next to it called .spec file containing all those additional package information that are needed for a package to be a useful piece of the target Linux distribution. Note that here we are talking about so-called “source packages” and not about “binary packages” that are created from the source packages by a building process.

So why not Git on its own? It’s just because the tarballs (containing the source files) are not suitable to be tracked for content changes. They are binary and any small change in the original source might cause huge (and binary) changes in the resulting tarball. Packagers are interested in the .spec files and other optional files called “downstream patches”, which are all in human-readable text and, hence, their diffs against their older version are comprehensible and useful.

So what to do with that (big) dirty binary blob that cannot be put into our tiny, neat package Git repo…that’s where DistGit comes in!

Why DistGit?

DistGit alias “Distributed Git” solves the problem by storing the source tarball outside of the Git repository in the so-called lookaside cache, while keeping a “link” in the Git repository next to the .spec and patches (if any). This “link” literally called “sources” is nothing else than another text file with an information about location of the tarball. This location is represented in a very specific way as you can see in the following example “sources” file:

$ cd somerepo
$ cat sources
SHA512 (prunerepo-1.10.tar.gz) = e8335bada83cc8c77050ece3b0f23871941c39a4bc8d2d7b320fac3cda32fda22d64292bcd51b0e994fcc0ae0c7ddc2ed1e249b91fe995b71e6e78699e26e66b

The format might seem a bit cryptic but the hash is really nothing more than a part of an otherwise known file-system path and the “lookaside cache” is then nothing more than a directory at a predetermined path in that filesystem.

There is not much else to be seen around here and really, in its gist, DistGit is just Git with few additional helper scripts for setting up new (Dist)Git repos and maintaining tarballs in the lookaside cache.

Why so much fuss around it then?

DistGit was not always this simple. The previous version 0.13 available in Fedora distribution contained a lot more including an ssh-based ACL system called Gitolite and also an integration with a Fedora Package database. It was quite tightly bound to a specific use-case deployed in Fedora while also being outdated with respect to the wildly volatile scripts it was originally packaged from.

DistGit 1.0, now released for Fedora and EPEL7, attempts to take much smaller bite by employing only the most fundamental parts that makes DistGit what it is while trimming off all the rest. Both Gitolite and integration with a package db can be added back easily if needed and that’s because DistGit 1.0 is a really very simple package consisting of just a few scripts and configuration files. What matters the most are the data being maintained (Git repos + tarballs) and here you are completely free to:

 • use a fancier tool for Git authorization than just default ssh (e.g. gitolite)
 • init and maintain Git repos according to remote db records
 • use Kerberos for uploading tarballs into the lookaside cache
 • do anything else upon the data and the access to them

I am talking about these possibilities because they are essential for the DistGit package to be a preferred option for maintaining large package collections. Currently, it’s being integrated into Fedora package collection system and we hope, the labor will be successful in the end (looks like it will).

Fedora basically uses DistGit already (at least scripts and the configs are all very similar to the ones in the actual DistGit package) but in a non-packaged and highly one-purposed manner. Extraction of the essential and general DistGit’s parts into a standalone package can be useful because other distributions may then start using it as well.

Is DistGit 1.0 already used somewhere?

Yes, it is used on copr-dist-git machine in COPR build system stack.

Are there alternatives?

There are. One of them is Git-Annex that enables storage of the binaries in multiple locations as oppossed to DistGit where they are stored in a single place only. Another difference is in client-side tooling. With Git-Annex, a well-known git command line tool is used as a client to manage the local repositories (with git annex subcommand to handle the binaries) and there is really not a difference between a client and server. All nodes working with the data are essentially the same. In DistGit world, there is a difference between a client pulling/pushing by using git and uplading/downloading using rpkg (or a derived tool like fedpkg) and a server on which the initial repository setup and authorization takes place.

Then, there is also Git-LFS working in a similar spirit to Git-Annex.

The main advantage of the DistGit package that we develop is in its focus on package collections. The rpkg client tool provides lots of useful subcommands such as rpkg container-build, rpkg copr-build that enables packagers to immediately send the new package content to a build system to obtain a final installable binary package and there is more (see man rpkg for other useful commands like rpkg lint or rpkg compile).

Okay, I want to try the DistGit package out. How?

Normally, you would need a server machine and a client machine but for playing around, you can just use localhost for both.

First, install the dist-git package on the DistGit server (=localhost):

$ sudo dnf install dist-git 

or on CentOS, RHEL with EPEL7 enabled:

$ sudo yum install dist-git

Then, you need to setup Apache on the server (=localhost) for uploading source tarballs. There is /etc/httpd/conf.d/dist-git/lookaside-upload.conf.example provided by the package for ssl uploading with client certificates for authentication but we will use something more simple for the demonstration. Put the following into /etc/httpd/conf.d/dist-git/lookaside-upload.conf:

<VirtualHost _default_:80>
  # This alias must come before the /repo/ one to avoid being overridden.
  ScriptAlias /repo/pkgs/upload.cgi /var/lib/dist-git/web/upload.cgi

  Alias /repo/ /srv/cache/lookaside/

  ServerName pkgs02.stg.phx2.fedoraproject.org
  ServerAdmin webmaster@fedoraproject.org

  LogLevel trace8

  # provide this manually for upload.cgi
  SetEnv SSL_CLIENT_S_DN_CN distgit_user

  <Location /repo/pkgs/upload.cgi>
    Options +ExecCGI
    Require all granted
  </Location>

</VirtualHost>

and reload the httpd server. Note that we fake ssl authentication purely for demonstration purposes here because the upload.cgi script (central core of DistGit) needs some authentication (SSL or Kerberos).

Then you also need to create the distgit_user and add it to packager group on the server.

$ sudo useradd distgit_user -G packager 

Then on the client install the rpkg package and put the following configuration into /etc/rpkg/rpkg.conf:

[rpkg]
lookaside = http://localhost/repo/pkgs
lookasidehash = sha512
lookaside_cgi = http://localhost/repo/pkgs/upload.cgi
gitbaseurl = ssh://%(user)s@localhost/var/lib/dist-git/git/%(module)s
anongiturl = git://localhost/%(module)s
branchre = f\d$|f\d\d$|el\d$|olpc\d$|master$
kojiconfig = /etc/koji.conf
build_client = koji
clone_config = bz.default-component %(module)s

If the DistGit server is different from ‘localhost’, change it appropriately.

Finally, you need to create distgit_user on the client for the test purpose (note that you don’t need to do this if you use localhost for both DistGit server and a client):

$ sudo useradd distgit_user

An example DistGit workflow might then look like this:

root@server $ /usr/share/dist-git/setup_git_package foo # creates Git repo on the server
root@server $ ls /var/lib/dist-git/git
foo.git

distgit_user@client $ rpkg clone foo # clones remote foo.git repo
distgit_user@client $ cd foo
distgit_user@client $ rpkg import foo.src.rpm # uploads src.rpm into dist-git and modifies local repo accordingly
distgit_user@client $ git commit -m "DistGit test update" -a # commit changes to the local Git repo
distgit_user@client $ git push # push changes to the Git repos on the DistGit server

You don’t need to use root user for the repository creation at the server. Any user in the packager group is suitable.

Anything else?

The DistGit upstream is hosted at https://github.com/release-engineering/dist-git. Please, send us patches and requests there.


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2016-10-31 16:15:31

How to replace deprecated platform.distro()

The Python method platform.distro() have been deprecated since Python 3.5. And it will be removed in Python 3.7. So it is about time to really replace it in your (and my) code.

Fortunately there is a new python module “distro”. I packaged it for Fedora and EPEL so it should be available in main repository now. It is available as python2-distro and python3-distro.

The replacement is quite easy. Instead of:

import platform
platform.dist()

you just put there:

import distro
distro.linux_distribution(full_distribution_name=False)

and that’s all.


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2016-10-31 16:14:09

Dům na baterku

Před půl rokem jsme se rozhodli si pořídit soláry. A nyní už je to více než měsíc co nám plně fungují. Jelikož se mě hodně lidí na to ptá, tak to hodím i sem.

Tak předně si ujasněme termíny, protože není solár jako solár. Existují soláry na ohřev teplé vody (odborně kolektory). Těmi proudí kapalina a s elektřinou nemají nic společného. Ty sice máme taky (už čtyři roky) a jsou výhodnější než elektrika, ale o těch teď nechci psát. Pak jsou soláry, které vyrábějí elektriku - fotovoltalická elektrárna (FE). Ty pak mohou být dvojího druhu. Buď se vyrobená elektřina prodává distribučním firmám za regulovanou (rozuměj dotovanou) cenu - to jsou ty elektrárny na které se tak nadává. Nebo se vyrobená elektřina ukládá do baterek a z baterek se potom čerpá večer a v noci, když slunce nesvítí. Tomu se říká “Ostrovní systém” nebo “Hybridní fotovoltalická elektrárna (HFVE)”. A přesně takovou máme. Tj. do sítě nic nedodáváme, takže nijak nebohatneme, ale neprojídáme žádné dotace. Přes den elektřinu ukládáme do velké baterky a v noci jede celý dům z baterky.

Nejčastější dotaz: kolik ta sranda stála? Stála 459 tisíc Kč. Ale tady platí víc než u jiného zboží, že se vyplatí zjistit: co kupujete, proč to kupujete a k čemu to bude. Měl jse i nabídku na HFVE za 271 tis. Kč. Ale když jsem to parametrově porovnával, tak jsem zjistil že tam je méně panelů, menší kapacity baterek, měniče. Takže ta levná nabídka je vlastně docela drahá.

Máme na střeše 18 panelů Solet 280Wp. Každý panel má 1,6 m2, takže dohromady pokrývají cca 29 m2. Panely samotné ale nejsou nejvýraznější položkou. A to ani cenovou ani co se týče problémů. Nám se panely vešly na střechu od garáže (kde už byly dva kolektory na ohřev teplé vody). A stále nám zbýva místo na střeše domu, kdybychom někdy chtěli zvýšit kapacitu. Větším oříškem je baterka.

Baterky mají tří základní parametry: cenu, velikost, kapacitu. Vybrat si můžete dva parametry. Ten třetí pak vždy hodně ustřelí. Já jsem nakonec zvolil variantu olověných akumulátorů. Mají příznivou cenu a kapacitu, ale jsou velké. Celá baterka váží tunu a měří 1219 x 352 x 782 mm (dělají se i více krychlovité, ale já potřeboval úzkou baterku). Naše baterka se skládá z 24 článků (ne nepodobné autobaterii), které jsou v jedné velké vaně a zapojené do série, takže dohromady vytváří napětí 48V a kapacitu 625 Ah. Kdybych chtěl Li-Fe baterky, tak ta stojí 1500 Euro a má kapacitu jenom 250 Ah. Obdobná cena a kapacita platí i pro slavnou Tesla Powerwall, ale o té se navíc jenom mluví a do dneška se reálně nedá koupit. Největší nevýhodou naší olověné baterky je, že se musí každý týden dolévat destilka (asi tak 0.5l týdně) do elektrolytu (pokud nechci aby klesla životnost). A že se z baterky při dobíjení odpařuje kyselina sírová a vodík. Ne moc, ale příjemné to není a místnost by měla být odvětrávaná. Pokud jste teď vystrašení (vodík přece vybuchuje!), tak vodík vybuchuje při koncentraci 4%. A v našem malém kumbálu (2x3 metry) by to znamenalo že bych ho musel hermeticky uzavřít na celý týden aby tam takové množství vodíku vzniklo. Což rozhodně nehrozí. Vývoj baterií se ovšem dere rychle ku předu a za rok budou parametry a ceny baterek zase jinde. Takže počítám s tím, že o tuto baterku budu pečovat a až ji skončí životnost (tak za 6 let), tak si pořídím nějakou jinou co nebude potřebovat takovou údržbu. O životnosti baterie a co na ni má vliv se můžete dočíst např. zde.

Když jsme elektrárnu zprovoznili, tak jsem si myslel, že přes den nebudeme spotřebovávat žádný proud z distribuční sítě. K mému překvapení tomu tak nebylo. Celý systém si neustále bere tak 10 % elektřiny ze sítě! Proč? Elektřina z panelů jde přes měnič který je převádí z DC na AC. My máme měnič XTM 4000-48. Ten zvládne dodávat 4kVA po dobu 30 minut. Nebo 3,5kVA trvale. Jakmile bych tedy zapnul počítač, myčku a vysavač - tak jsem přes kapacitu tohoto měniče. On si sice umí inteligentně dobrat elektřinu ze sítě, ale na to potřebuje být synchroní s distribuční sítí a proto neustále odebírá trochu proudu ze sítě. Pokud bych chtěl odebírát nulu z distribuční sítě, tak bych si nemohl užívat luxus neomezené elektřiny. A buď musel myslet na to, že nesmím zapnout příliš mnoho spořebičů nebo koupit další měnič.

Co mě naopak velmi příjemně překvapilo - že se celý systém chová jako velká UPSka. Pokud vypadne distribuční síť (což se u nás na venkově děje více než je mi milé), tak HFVE okamžitě přepne na baterky. A to tak rychle že se počítače doma neresetují.

Jak je to s třífázovým rozvodem? Naše HFVE je jednofázová. V domě jsou sice třífázové rozvody. Ale funguje na ně jenom trouba a sporák. A 3fázová zásuvka v garáži, která za 4 roky nebyla použita ani jednou. HFVE sice zásobuje všechny fázové rozvody, ale není mezi nimi fázový posun. Což třeba troubě nevadí. Ale vadilo by to třeba míchačce - a obecně rotačním motorům, které by to asi zavařilo. Takže pokud někdy budu chtít připojit míchačku, tak musím otočit jedním knoflíkem, který přepne dům na distribuční síť (a odstaví HFVE). Pokud by někdo potřeboval nutně tři fáze, tak to lze spravit dokoupením dvou dalších měničů. Ale v mém případě by to byli vyhozené peníze.

Jak dlouho vydrží jet dům na baterku? Naše baterka má 625 Ah. Při normálním provozu její kapacita přes noc klesne maximálně na 80 %. Přes den se stihne krásně dobit a ještě hodně proudu zbývá a pouštíme ho do zdi. Včera večer jsme měli zapnuto hodně spotřebičů (trouba, myčka, počítač, půl baráku svítilo a možná ještě něco) a displej ukazoval že spotřeba je 15 A a že tímto tempem by to vydrželo ještě 50 hodin. Takže v případě nouze bycho m na baterce vydrželi skoro měsíc. Ale v normálním provozu (např. v zimě) to nechcete huntovat až na nulu, protože to razantně snižuje životnost baterky.

Návratnost? Já momentálně platím cca 2 tisíce měsíčně za elektřinu (protože mám hodně počitačů, holt jsem IT exot). Takže za 20 let ušetřím cca 430 tisíc. Což je plus mínus cena celé sestavy. Samozřejmě je potřeba započíst obnovu ba terky. Ale řekněme, že se to nyní tak tak zaplatí. Takže taková záporná nula. Trochu nejistá. Ale počítám, že během pár let si pořídím čistý elektromobil, a pak by to mohlo být i zajímavější. Na elektrárnu naší velikosti se dá i sehnat jednorázová dotace 100 tisíc. Což momentálně zkouším (je to stále v procesu). Uvidím jak to dopadne.

Proč to dělám? Když pominu ty zřejmé důvody (nezávislost, ekologie) tak pro zkušenost. Před pár lety byl HFVE ekonomický nesmysl. Dneska to je na hraně. A za pár let to bude jasně ekonomicky výhodnější. Ale stále je tu dost lidí, kteří si myslí, že to nikdy nebude fungovat a že to je celý nesmysl (ahoj tati). A druhý zbytek lidí je zdravě skeptický, protože o tom nic neví (ještě před rokem i já). Takže chci nabrat zkušenosti a pak skeptikům vyvracet jejich názory. Ale už podložené daty a zkušenostmi z provozu. Například tím, že dnes už existuje technologie MPPT, která docela dost zvyšuje učínost.

A nakonec nějaké fotky.


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments

2016-10-31 16:09:05

Flock 2016 Report

I spent previous week in Kraków at Flock. It is a conference of Fedora developers and users. I really liked it - hmm this is not enough - It was awesome!

For me the best part was those social events. Every single event there was prepared some social event and I met a lots of people I never met before and learn about interesting things they are doing. I was at FUDcon in Zürich, Flock in Prague, but Kraków done really best job so far. And the town is sooo beautiful. I have to admit that I had a lot of prejudice about Poland and Polish cities, but I was really overhelmed. And I do plan to return there with my family for some holidays.

City bus full of Flock

Probably the best talk for me was by Radosław Krowiak about Akademia Programowania. It is a company in Poland and they are trying to learn programming 5+ years old kids. Exactly the same what I am doing in Czech! The presentation itself was nothing new to me, but the follow up discussion in lobby was very informative. For example I was surprised that they are successful with programming in pairs.

The most surprising talk for me was “I contributed! but, what now?” by Bee Padalkar. She done some data mining and shown us that we are loosing a lots of people as contributors. That means they join, do some contributions, but within 3 months they are gone. Most of them. We - the senior contributors - should definitely do better to mentor the newcomers. I took this talk very personally and I will try to focus on this area in near future.

“Fedora’s MirrorManager - now and the future” by Adrian Reber. I learn some background of MirrorManager. I was taken by surprise that in background there is lots of crawler which pro-actively monitor health of the mirrors.

Definitely the most important talk was “Modularity: Why, where we are, and how to get involved”, because that may be the future of Fedora. Langdon was able to do (live) demo of modules installation. The idea is that you will have some core modules (think about it as stripped down Cloud/Server/Workstation spin) and you will install modules. Modules are group of packages which works together. Something like comps, but each of them has own repository and there is some more logic behind. This will allow you to have e.g. newest Fedora and some old stable httpd. Or vice versa - old Fedora (or maybe RHEL in future) and newest PHP.

On Thursday I attended “Fedora Badges Workshop”. I expected that I will just watch others as I have no talent for drawing and painting. But … at the end I draw a brand new badge!

I voted badge

And yes - I had two talk. One was together with Clime about state of Copr (slides and the other was about Fedora Sponsors (slides. We had very nice discussion there and there was great ideas how to improve the process. You can follow up it on devel mailing list.

Was there some drawback? Unfortunaly yes. I participated in one morning run, which Vít arranged and I ran bare foot and ripped off one nail.


Posted by Miroslav Suchý | Permanent link
Comments